15.ročník memoriálu Zdenka Katolického

12.prosince 2020 jsme po několika odkladech, které byly nutné podle nařízení vlády z důvodu coronaviru, uspořádali 15.ročník memoriálu Zdenka Katolického.Tentokrát byl průběh soutěže jiný, než v minulých ročnících. Vynechali jsme plošné vyhledání a sutinové vyhledání – denní i noční část se uskutečnila v Areálu Pod Hády v Brně. Do soutěže nastoupilo v kategorii „A“ 6 týmů a v kategorii „B“ 6 týmů.Vítězem v kategorii „B“ a tím i celkovým vítězem se stal Martin Svoboda se psem Pierre z Hückelovy vily.Velký dík patří rozhodčím , i všem soutěžícím.