Splněná mezinárodní zkouška RH-TB

Ve dnech 3.-5.9.2021 se naše členka Pavla Zamykalová se psem Bikarem zúčastnila Mezinárodních zkoušek dle zkušebního řádu IRO. Podařilo se jim splnit sutinovou zkoušku RH-TB ve známce velmi dobře, 270b.