Členská schůze a cvičení ve Žďáře nad Sázavou

Poslední plánovaná akce pro letošní rok se konala v sobotu 25. listopadu pod vedením Martina Svobody ve Žďáře nad Sázavou. Nejen za sebe Martinovi děkuji za poskytnutí zázemí v prostorech policejního cvičáku, hezky roztopená kamínka a také za domluvení prostor pro cvičení.

Ráno, jen co jsme se sjeli, řádně přivítali a ohřáli u kamen, jsme se vydali za Žďár do lesa, kde jsme měli domluvené plochy pro cvičení. Vzhledem k hojné účasti psovodů i psů nás čekalo nabité dopoledne-sešlo se nám celkem 14 cvičících psů. Jako již tradičně začali pracovat méně zkušení psi a končilo se se zkušenými. Psi pracovali pěkně, kdo měl nějaký problém, ukázal na čem je potřeba zapracovat. Příjemné dopoledne jsme zakončili teplým obědem a psi zaslouženým odpočinkem.

Součástí dne byla i naplánovaná členská a výborová schůze brigády. Zatímco my jsme ještě cvičili, členové výboru již zasedali. V odpoledních hodinách proběhla členská schůze, na které jsme již byli přítomni všichni. Výbor nás seznámil o přijetí čekatelů za členy. Novými členy je Lenka Křížová, Eva Káčerková a Pavlína Hrdá. Následovali zprávy předsedy brigády v zastoupení Petra Meduni, pokladníka, výcvikáře doplněné informacemi Pavly Zamykalové o novinky v IRO, domluvil se plán akcí na rok 2018 a další novinky. Myslím, že se máme na co těšit. Po skončení schůze jsme se vydali do svých domovů.

Nevím jak u vás, ale můj den skončil na pohovce se spokojenou a spící Ferčou stočenou v mých nohách .

Napsala Pavlína Hrdá