14. ročník Memoriálu Zdeňka Katolického

Ohlédnutí za 14. ročníkem Memoriálu Zdeňka Katolického

Soutěž proběhla ve dnech 4.-5.10.2019 v Brně a Hamrech u Plumlova. Soutěžilo se již tradičně ve
dvou kategoriích a to: Kategorii A pro psi začínající a s nižší výkoností a kategorií B: pro pokročilé, kde
startují vesměs psi se splněnou B zkouškou IRO nebo atestem IZS. Dalším neměnným kriteriem soutěže
jsou dvě nasazení kynologického týmu během soutěže, jedno noční a druhé denní nasazení.

 1. A teď již k samotné soutěži. Nastupovalo celkem 10 týmů, 4 v kategorii A a 6 v kategorii B. První
  nasazení psovodů byla noční sutina. Místo konání Brno Ergon. Terén pro kategorii A klasická směs
  betonových panelů a cihel. Nic jednoduchého, ale s ohledem na výkonnost psů zase nic složitého, tři
  ukryté osoby s možností vizuálního kontaktu. Jako nezaujatý pozorovatel musím říct, že i když byl
  prostor celkem dobře osvětlen, měli psi problém s pohybem na sutině a když se už i dokázali
  propracovat k ukrytým osobám, tak se soustředili na pohyb po sutině a samotné označení osoby bylo
  pro ně spíše druhořadou záležitostí. Počet označených osob a udělených bodů vypovídá spíše o tom,
  že se tito pejsci ještě na takovou sutinu v noci nedostali.
  Kategorie B:Protože se do této kategorie přihlásili velmi kvalitní psi, snažili jsme se nastavit soutěž tak,
  aby jasně vyzněla samostatná práce psa a schopnost psovoda analizovat způsob a výsledky práce svého
  psa v průběhu nasazení. Místo konání opět Ergon. Prostor k prohledání zhruba 5 000 m2 celkem dobře
  osvětlené sutě, rozdělený do dvou prostorů, celkem čtyři osoby v obou prostorech, ale psovod nevěděl,
  kolik ve kterém prostoru hledá osob. První prostor: jedna bezkontaktně ukryté osoba. Pes pracoval v
  určeném prostoru, psovod pozoroval a popřípadě ovlivňoval práci svého psa z určeného místa, do sutiny
  mohl pouze v případě nálezu osoby. Do druhého prostoru psovod mohl pustit psa až si byl jistý, že v
  prvním prostoru žádná nenalezená osoba není, pak už se ale nesměl vrátit. Druhý sektor: tři ukryté osoby,
  z toho jedna částečně přístupná. Z pohledu člověka, který to nasazení vymyslel a přichystal musím říct, že
  výkony psů většinou potvrdili jejich výkonnost a menší zkušenosti některých psovodů z náročnějších
  nasazení. Když k tomu ještě docela hustě pršelo celou dobu trvání nočních prací, tak to nebylo nic
  jednoduchého.
  Soutěž pokračovala 5.10.2019 prohledáním určených ploch v Katastru obce Hamry u Plumlova
  Kategorie A: Tři osoby, prostor k prohledání 15 000m2. Setrvalí déšť. Plocha dost složitá na pohyb psa
  (ostružiní, maliní a spadané stromy), ale osoby jednoduše položené v prostoru. Bohužel se žádnému týmu
  nepodařilo nalézt všechny tři figuranty. Nevím čemu tento výsledek přičíst, když víme, že poblíž
  nenalezeného figuranta se pohybovali téměř všichni psi a skoro všichni psovodi.
  Kategorie B: Prostor o rozloze 4 000 m2 jasně ohraničený cestami, celkem jednoduchý pro pohyb psa.
  Opět déšť po celou dobu nasazení. Toto nasazení jsme postavili záměrně trochu jednodušeji, aby si to psi
  užili ale taky proto aby se ukázala jejich chuť do práce v takových podmínkách a musím říct, že jsme
  nebyli zklamáni. Až na jednoho pejska malého plemene,kde se projevil jeho hendikep byli výsledky
  velmi pěkné. Všechny nalezené osoby u ostatních psů a některým výsledným časů by nepřítomný člověk
  odmítal věřit.
  Celkovým vítězem 14. ročníku Memoriálu Zdeňka Katolického se stal s plným počtem 800 b za 8
  nalezených osob v obou nasazeních Zdeněk Kačírek s Vampírem
  Co dodat závěrem: Velmi zdařilá akce, plná zdravého soutěžení a rivality, ale i přátelství a pohody.
  Už se těšíme na další podobné akce, kde se potkáme v podobném složení.
  Miroslav Švestka