Školení První pomoc pro psa 11.1.2020

První letošní setkání jsme pojali v přednáškovém duchu. Dne 11.1.2020 proběhlo v Hamrech školení první pomoci psa. Naše pozvání přijala MVDr. Leona Raušerová, která již několik let vede jednotku intenzivní péče a přednáší na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Je tedy v první pomoci psa osobou nejpovolanější. Sponzorem této akce byla firma Royal Canin, která poskytla umělého figuranta pro resuscitaci a velké množství sponzorských darů ve formě krmiva a pamlskovníků pro naše psy.

Školení bylo složené ze dvou bloků. Dopoledne jsme prošli část teoretickou ve formě dvou přednášek, kdy jsme probírali doporučený obsah lékárničky pro první pomoc, způsoby, jak posoudit nutnost zahájení první pomoci, fixaci psa, transport pacienta, správný postup při resuscitaci psa a při různých druzích traumat a dalších život ohrožujících situacích. Odpoledne pak následovala část praktická. Byla připravena 3 stanoviště, kde jsme si vyzkoušeli vše potřebné. Na prvním stanovišti byl připravený fantom zapůjčený od firmy Royal Canin, na kterém jsme testovali správnou masáž srdce. Na dalších dvou stanovištích byli naši psi – úžasně trpělivý Jim a Fairy a chvíli i ne moc šťastná Appi :D, na kterých jsme zkoušeli základní klinické vyšetření, fixační techniky a různé druhy obvazů.

Podle prvních ohlasů byl seminář pro všechny účastníky velkým přínosem. Věřím, že zkušenosti paní doktorky přímo z praxe a následná praktická část semináře napomůže k lepšímu zapamatování nově nabytých poznatků. Přesto doufám, že se nebudeme často dostávat do situací, kdy bychom tyto dovednosti byli nuceni využít.

Závěrem chci velmi poděkovat paní doktorce Raušerové, za skvěle připravené školení, firmě Royal Canin za sponzorské dary, našim psím figurantům za trpělivost i vám všem zúčastněným za příjemnou atmosféru a zájem o školení.